TAI – JI

O Tai-ji

Taijiquan (taiči, taiji, Tchai-ťi čchuan) – čínske umenie, ktoré geniálnym spôsobom spája dynamickú meditáciu (rozvoj vedomia), bojové umenie (sebaobranu), zdravotné cvičenie a qigong (umenie práce s energiou).

V prvej fáze sa učí prevažne základným princípom ako je uvoľnenie, správna pozícia tela, koordinácia, zladenie pohybov atd. To sa učí státím a zotrvávaním v pozíciách. Následne naväzujú cviky do rôznych zostáv. Tieto zostavy sa najprv cvičia pomaly, s dôrazom na správnosť a presnosť pohybu. To je tá forma Tai-ji, ktorú pravdepodobne pozná väčšina laickej verejnosti. Neskôr môžu byť tieto pohyby vykonávané až s neuveriteľnou dynamikou. Každý pohyb z týchto zostáv má svoje reálne bojové použitie a súčasne konkrétnym spôsobom ovplyvňuje cirkuláciu energie v tele.

Pri cvičení zostáv sa jedná o rozvoj vnímania a cítenia, ku ktorému dochádza po zvládnutí základných fyzických princípov.

Tento následný krok (závislý od správnej a vytrvalej praxe) posúva Tai-ji obrovským spôsobom a zpraktičťuje

jin-jang

ho pre bežný život.

Jedná sa o postupný a plne prirodzený vývoj v správnom poradí, pretože citlivosť a rozšírené vnímanie bez patričného zakorenenia a základov je nanič a môže spôsobovať problémy. Potom nasleduje výcvik „sily“ (energie). Správna štruktúra tela  je vybudovaná správnym cvičením a je zároveň odrazom vnútorného otvorenia, priechodnosti a citlivosti. Sprevádzajú ju neobyčajná sila a schopnosť práce s energiou vo všetkých jej formách (fyzickej, mentálnej a spirituálnej).

Skúmanie a cesta do vnútra svojej bytosti vedú k pochopeniu pravého stavu vecí, a tým prirodzene k láskavosti, nekonečnému súcitu a prianiu šťastia všetkým bytostiam. Súčasným, akoby „vedľajším produktom“, je napríklad schopnosť liečiť seba aj druhých a zvládanie zložitých životných situácií s určitým nadhľadom a odpútanosťou.

 

O mne (Michal Modranský)

Meditácii, cvičeniu a sebarozvoju sa venujem už od 16-tich rokov. V roku 2008 som mal „šťastie“ stretnúť veľmi zaujímavého učiteľa tai-ji a qi-gongu z Čiech – Jana Pletánka. Veľmi rýchlo mi ukázal, že kvality učiteľa neurčuje, či je učiteľ z Číny alebo Indie.

tomasovsky-profilovka

Pod jeho vedením sa učím dodnes. Pravidelne sa zúčastňujem víkendových seminárov a týždenných sústrední, čo zhodnocujem každodenným cvičením. Pretože bez vlastného úsilia sú vedomosti len vecou do vitrínky.
Okrem lektorovania tai-ji sa venujem terapiám Shiatsu a Shin Tai.