Sprievodca svetom emócií

KEDY: 24. 3. 2018 (od 10:00 do 17:00)
KDE: HARMONY Studio
CENA: € 30,-

PLATBU uhradíte na mieste konania workshopu
Strava a ubytovanie: nie sú zabezpečené
Čo si priniesť so sebou: písacie potreby
REGISTRÁCIA:
na workshop sa prihláste písomne najneskôr do 22. 3. 2018

Mgr. Miroslav Šimkovič
je psychológ, absolvent výcviku v procesovo orientovanej psychológii. Viedol také zážitkové programy ako „Hemi-Sync: Prechod bránou“, „Vnútorný kruh“, „Cesta rieky“, „Dotyky duše“, „Sila snívania“ a „Telo ako múdry učiteľ“…

Sprievodca svetom emócií

Zážitkový workshop
24. 3. 2018

To, ako vnímame svet, druhých ľudí a seba samých, je ovplyvňované
emóciami, ktoré momentálne prežívame – dá sa povedať, že emócie
„zafarbujú“ naše vnímanie. A hoci sú prirodzeným javom života,
mnohokrát nevieme, ako s nimi zaobchádzať, spracovať ich, vyjadriť
a chápať ich zmysel. Okolo emócií existuje v našej kultúre množstvo
predsudkov – zvlášť o tých, ktoré sú považované za negatívne a teda
mylne za nežiadúce. To je jeden z dôvodov, prečo sú niektoré emócie
pre nás strašiakom.
Na zážitkovom workshope Sprievodca svetom emócií budeme
prostredníctvom aktivít skúmať niektoré emócie a spôsoby, ako ich si
ich uvedomiť a rozpoznať. Budeme skúmať svoje postoje k emóciám,
hľadať ich hlbší zmysel a tiež to, ako ich pretvoriť na niečo, čo nás
môže obohatiť a pomôcť nám lepšie spoznať seba samých a ľudí vôkol
nás.
Čo účasťou na workshope získate?
 Lepšiu orientáciu v sebe (sebapoznanie): rozumieť, čo cítim a
rozpoznať, ako sa to u mňa prejavuje
 Lepšie pochopenie druhých: vedieť čo prežíva druhý človek a
prečo reaguje tak, ako reaguje
 Ako pracovať s vlastnými emóciami
Workshop ponúka účastníkom aktivity, rozširujúce kompetencie pre zvládanie emócií
a účasť na ňom možno ponímať ako krok k zlepšeniu emocionálnej inteligencie (EQ).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.